karenfornia gurl :)

Oct 19
Boom! Sirang-sira ang diet πŸ˜³πŸ˜„πŸ˜Šβ˜ΊοΈπŸ˜ #Happiness

Boom! Sirang-sira ang diet πŸ˜³πŸ˜„πŸ˜Šβ˜ΊοΈπŸ˜ #Happiness

Oct 18
10am walking because the sun brings so much coolness! We’re that cool 😜😘 #walking mehehe

10am walking because the sun brings so much coolness! We’re that cool 😜😘 #walking mehehe

Oct 17
It was so nice to see you again, Father Charlie! ☺️ We really missed you back here. 😊 #lateupload mehehehe (PS, naulaw ko ni kuya waiter. Joiners ang peg) ✌️☺️

It was so nice to see you again, Father Charlie! ☺️ We really missed you back here. 😊 #lateupload mehehehe (PS, naulaw ko ni kuya waiter. Joiners ang peg) ✌️☺️

Oct 16
@iamlindybelle I’ll give you a chance na makasama mo siya kahit picture lang, magiging boyfriend ko na siya simula bukas! Hahahahaha β˜ΊοΈπŸ˜‚

@iamlindybelle I’ll give you a chance na makasama mo siya kahit picture lang, magiging boyfriend ko na siya simula bukas! Hahahahaha β˜ΊοΈπŸ˜‚

Oct 15
HAPPY BIRTHDAY BBGIRL! ABI PALAG POOR!!! HAHAHAHAHAHAAHAHA πŸŽ‰πŸŽπŸ‘‘πŸŽˆ LABLAB XOXO #celebration

HAPPY BIRTHDAY BBGIRL! ABI PALAG POOR!!! HAHAHAHAHAHAAHAHA πŸŽ‰πŸŽπŸ‘‘πŸŽˆ LABLAB XOXO #celebration

Oct 14

Patikim. hahahaha! #Kinect @zorgwapo @indaidaijoo @itsmeian @paulinevalfonso @iamroxannejumdail @denisekenneth

Oct 14
Uhm… Di raba ka gwapa/o and uhhh…. πŸ‘Š

Uhm… Di raba ka gwapa/o and uhhh…. πŸ‘Š

Oct 12
To help me get through the week with only a meal a day, I’ll allow my sundays to be my slurp days ☺️ #guiltfreesunday 🐷πŸͺπŸ«πŸŽ‚

To help me get through the week with only a meal a day, I’ll allow my sundays to be my slurp days ☺️ #guiltfreesunday 🐷πŸͺπŸ«πŸŽ‚

Oct 10
Why do I feel so beautiful and extra happy today? From the moment I woke up, up ‘til now when I’m about to end my day… #FeelingSexy mehehe

Why do I feel so beautiful and extra happy today? From the moment I woke up, up ‘til now when I’m about to end my day… #FeelingSexy mehehe

Oct 09

Awwwe @lililichelle @iamroxannejumdail πŸ˜‚ What would I do without you around next year? Haha. One sem down, one last to go, guys and I’ll miss all your quirkiness πŸ˜…πŸ˜πŸ˜‰ #timelapse

Oct 08
Meet my brothah from the same mothah. 😍☺️ I love you, Longlong/Angking! 😘 #Ohana

Meet my brothah from the same mothah. 😍☺️ I love you, Longlong/Angking! 😘 #Ohana

Oct 08
Lunching. #HealthyLiving πŸ˜­πŸ‘πŸ™‹πŸ’πŸ™…πŸ™†

Lunching. #HealthyLiving πŸ˜­πŸ‘πŸ™‹πŸ’πŸ™…πŸ™†

Oct 06
EXACTLY WHAT I’M GOING THROUGH, BUT IN NO PARTICULAR ORDER. #pms #girlproblemsπŸ˜„πŸ˜πŸ˜­πŸ˜‘πŸ‘ΏπŸ˜πŸ˜œπŸ˜β˜ΊοΈ πŸ™†πŸ™…πŸ’πŸ™‹πŸ™ŽπŸ™

EXACTLY WHAT I’M GOING THROUGH, BUT IN NO PARTICULAR ORDER. #pms #girlproblemsπŸ˜„πŸ˜πŸ˜­πŸ˜‘πŸ‘ΏπŸ˜πŸ˜œπŸ˜β˜ΊοΈ πŸ™†πŸ™…πŸ’πŸ™‹πŸ™ŽπŸ™

Oct 06
OVERNIGHTERS. β˜ΊοΈπŸŽ€πŸ’©

OVERNIGHTERS. β˜ΊοΈπŸŽ€πŸ’©

Oct 06
Awkward kaayo ko pero gusto lang ko mag reminisce kay I miss the uniform. Pero I don’t miss the kaigang you feel when wearing this! haha #throwback

Awkward kaayo ko pero gusto lang ko mag reminisce kay I miss the uniform. Pero I don’t miss the kaigang you feel when wearing this! haha #throwback

www.TOTALLYLAYOUTS.com
www.TOTALLYLAYOUTS.com